» » Qadın-Qoç bürcü

Qadın-Qoç bürcü

Qoç şüarı altında doğulmuş qadınlar adətən xarakterə malikdirlər, hansı ki, "kişi" adlandırmağı qəbul edilmişdir. Onlar daha çox daha çox samo­stoyatelnı, temperamentlidir və aktivdir, nə qədər başqaların nümayəndələri, həmçinin "alovlu" Zodiayın nişanları — Şir və Ox atan. Qoçun sahibi, davakar Mars, do­çerey öz əsl amazonkaların xüsusiyyətləriylə verir, həmişə qo­tovıx bu halda yüz eynək "güclü cins" nümayəndələrinə irəli verib döyüşdə atılmaq. İni­siativa və fəaliyyətin susuzluğu, parlaq indivi­dualnost tez-tez onlarda orqa­nizatorskim-lə istedadla və bacarıqla ne­trivialnıeni tapmağa birləşirlər, hədəfin nailiyyətinin qeyri-adi metodları, amma Mars xaindir, o onları hər cür mübahisələrə və münaqişələrə çəkərək (cəlb edərək), " heç nə anlamayan" uşaqlarla gündəlik mübahisədən başlayaraq və əks parlament fraksiyasının ünvanına qəzəbli ittihamlarla qurtararaq ama­zonok-da şəxsi haqlılıqda və güclərdə artıq əminliyi tez-tez köçürdür (salır). Onlara onsuz da, kimlə vuruşmaq. Taleyi yəhərləyib, qadın Qoç irəli qaçır, tənəffüsə heç kəsə öz yaxınlarlarından, kolleqalardan və qonşulardan vermədən, və (amma) əgər kimsə onlardan etiraz etməyə və ya hətta töhmətləndirməyə düşünəcəksə, onda o dərhal ona göstərəcək, kim burada komandir.

Əgər o pedaqoqlardan öz ot­prıskov narazıdırsa, o məktəbə getməyə və dağıtmanı "diqqətsiz" gənc nəsilin vospita­telyam-ına verməyə gündəlik bacarıqlıdır.

Qadın-Qoç bürcü


Özünə qiyməti bilərək, qadın Qoç həmişə və hamıda (hər şeydə) döşəmələrin hüquq bərabərliyi üçün mübarizə aparır, raven­stvo üçün (arxasında) ümumiyyətlə, və yəqin hamıdan (hər şeydən) feminis­tok Qoçlar — ən aktivlər və dayanıqlılar. Belə qadın üçün tabe etmə "hansısa birə orada" kişiyə — müdirə, kolleqaya və ya pri­yatelyu — dözülməz undur (əzabdır), və var gücü ilə o öz birinciliyini sübut etməyə çalışacaq və mübahisədə, və həyatda ümumiyyətlə. Hətta özü o haqda fikir ki, kişilər "pa­radom-la əmr etməlidir", qəzəb və up­ryamstvo Qoçun qadınında səbəb olur (çağırır), hərfən hamıda (hər şeydə) partnyora və ya həmsöhbətə zidd olmaq cəhdi, me­loçi lyubasında. Əgər o ona sözü deyəcəksə, onda o ona cavaba — on, və həmişə belə olacaq, matriarxatın tam (dolu) qələbəsinə qədər, nə qədər ki, nəhayət kişilər yeri əldə etməyəcəklər, həqiqətən onlara məxsus.

Şəxsinin güclü inkişaf etdirilmiş hissi "Mən" Qoçun qadınının bütün emosiyalarını rəngləyir (bəzəyir). Əgər bu sevincdirsə, onda o ona sevinmir ki, onu doğurdu (çağırdı), və (amma) bu ra­dostinin şəxsi hissinə. Əgər bu kədərdirsə — və (amma) onun üçün kədər vseq­da faciəyə yaxındır, onda o öz ürəyinin (ruhunun) qlu­bin-i o qədər ehtiraslı perejiva­niy-dən çıxardır ki, bu kədərli, amma tezkeçən mi­nutı yalnız sopro­tivlyatsya niyyətində onu taleyin növbəti dəyişkənliklərinə bərkidirlər.

Və Qoçun qadını üçün sevgi — bu ehtiras qlubo­kaya, hansında ki, əhəmiyyətli yer yenə də "Mən" onu şəxsini tutur. Partnyor o özü axtarır və seçir, özü və onunla ras­staetsya, əgər o onu məyus etdisə. Stre­mitelnost burda onlara məxsusdur — vlyublya­yutsya onlar birdən (dərhal), həm də həmçinin birdən (dərhal) məyus olurlar. Qoçun jen­şinısının ləyaqətli partnyoru olmaq üçün, kişi "kişi" xarakteriylə dey­stvitelnoya malik olmalıdır — vsya­kom-da hadisə, daha kiçik olmayan ölçüyə, onun özü nə qədər onun tərəfindən malikdir. Başqa cür o sadəcə uva­jat o bacarmayacaq. Mümkündür və başqa variant: alim yayılmış ər-romantik və ya ümumiyyətlə insan, (onun fikiri üzrə (görə)) praktik həyata uyğunlaşdırılmamış. O onun istedadına hörmət edir və onunla fəxr edir, əsasən nə onun sayəsində o müvəffəqiyyətlər və tanınmaya nail olur.

Qadın-Qoç bürcü


Amma onda uşaqlara artıq vaxt qalmır, və onlar hansısa bir vaxt so­verşenno müstəqil artırlar və inkişaf edirlər, hələ ki ana nəhayət aşkar etməyəcək ki, naməlum sover­şennoyla bir evdə ona insanlar tərəfindən yaşayır, yalnız deyil po­stupayuşimi deyil belə, necə onun özü bu vəziyyətdə daxil olardı, həm də onun nüfuzu heç tanımayan. Onun üçün bu — ne­lepost, cəfəngiyat, o onlarla daha çoxda tez-tez cırır (kəsir) və ya daha az kəskin formaya, və yalnız sonra, çox vaxt sonra, nalajiva­yutsya münasibətləri (əlaqələri), məhdudlaşdırılaraq, ancaq, yalnız səfərlərlə və ya zənglərlə bir-iki aya dəfə.

Qadınlar Qoçlar təəssüratların dəyişməsini sevirlər, ünsiyyət, fikir mübadiləsi, onlar tez-tez puteşe­stvuyut, qonaq gedirlər və özləri qonaq qəbul edirlər. Öz gücünü hiss edərək, onlar dru­zyam-a həvəslə kömək edirlər, xüsusilə əgər o özləri öz problemləriylə spravit­sya bacarmırlarsa.

Onlar son dərəcə nadir mərkəzi qoruya və rahatlığı yarada bilirlər, amma bunu edirlər, çünki əskilərlə və liflərlə əlləşmələr sevmir. Buna görə qeyri-mümkün onlardan tre­bovat lazım deyil. Qadınla ailə həyatında ən yaxşı Qoç tərəfindən — özünə ona qərarlar qəbul etməyə, və qısqanclığın onun parıltılarına (partlayışlarına) diqqət yetirməməyə verərək ona mane olmamaq. Mümkündür, belə nikah tovarişe­stvoya ehtimal ki, (daha çox, tez) oxşar olacaq, amma əgər ər ailədə dominantlığa iddia etməyəcəksə və bəlağətlə bacaracaqsa və yumorla hər hansıda cavab vermək, hətta ən ne­ojidannıy sual (məsələ), onda belə ittifaq uğurlu və uzunömürlü ola tamamilə bilər. Həmçinin yaxşı olacaq, əgər ər, artıq ailə həyatının lap əvvəlində anlayacaq ki, pro­stonun onun xanımına haraya isə öz sakitləşməyən enerjisini qoymaq lazımdır — belə deyək ki, (qoy) o yaxşı xidmətdə və idmanla məşğuliyyətlərdə onu xərcləyir, axı arıq dünya həmişə xeyirxah davadan daha yaxşıdır.

Nikah uğurlu olacaq və o hadisədə, əgər ərdə şəxsi ambisiyalar varsa və o onun şəxsi işiylə o qədər apara biləcək ki, o bu işi hesab edəcək və özə həmçinin. Bu halda, xüsusilə əgər iş "predstavi­telstvanı" tələb edirsə, qadın Qoç onunla cütlüyü pre­krasnuyusunu təşkil edəcək: nə vaxt lazımdır, o prekras­no görünə (baxa) bilir.

Əgər qadın Qoç deyil ərdə, bütün o svo­bodolyubivaya, iş yoldaşlara obruşiva­etsyanın impulsiv təbiəti. Daimi daxili narahatlıq, arzu hökmən nəsə de­lat, öz sahəsini (bölməsini) çəpərləmək, hamıya (hər şeyə) göstərmək, necə işləmək lazımdır, rəhbərlik edən vəzifəyə və ya belə fəaliyyətə belə jen­şinunu tez-tez gətirirlər, harada onda özünə bütünün üçün cavab verməyə na­kones imkanı olacaq. "kişi" xarak­ter-i onu çu­jomuya təsirə qarşı durmağa daim məcbur edir, himayəyə, o hamını (hər şeyi) müstəqil həll etməyə (qərar verməyə) çalışır. Qoç — daxilən məxsusa görə kobud qadındır ona proti­voreçiya hisləridir, və nə hansı müdir ona fərman deyil. Tez-tez bu müstəqillik preuveli­çennıeni ölçüləri əldə edir və kolleqalarla lazımsız mübahisələrə Qoçun qadınını salır, onu gücləndirərək və onsuz böyük anadangəlmə tez qıcıqlanmanı. Buna görə onun xarakterinin inkişafında böyük rolu peşənin seçimini oynaya bilər: iş, hansıyla ki, o məşğul olur, məcburdur və öz-özlüyündə ondan trebo­vat daimi, əhəmiyyətli səylər, yəni. ona təbiətlə bütün verilmiş fəallığı udmaq. Lakin, xarakterdən başqa, jen­şina Qoç adətən malikdir və "kişi" dalaşmalara (qayğılara) vaxt itirməyə icazə verməyən ağılıyla. Od­nako heç olmasa vaxtaşırı öz hislərinə iradəni onlar üçün vermək — həyat ehtiyacıdır, buna görə çox onların həyatında ondan asılıdır, hara olacaq onların emosiyalarının axını yönəldilmiş (göndərilmiş).

Dörd divarda həyat, yalnız ailədə və ya yalnız işdə, onlar üçün dözülməzdir. Bütün yaxınlarları bilmək lazımdır ki, so­verşennonun bu qadınına "cəmiyyətə çıxmaq", teatrlarda olmaq lazımdır, sərgilərdə, festivallar, predpri­nimat yaxın və uzaq səyahətlər. Yalnız maraqların müxtəlifliyi, təəssüratların dəyişməsi və nəyəsə öz güclərini və qabiliyyətləri qoymaq (əlavə etmək) imkanı qadına Qoça hiss etməyə icazə verirlər ki, onu güclü mənəviləri potensial həqiqətən reallaşdı.

Mətndə səhv var? Səhv cümləni siçanla ayırın və "Ctrl + Enter" tıklayıb bizə düzəlişi göndərin.

© Burcler.biz

Oxşar yazılar

loading...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook
Bağla
Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook