» » Müdirin bürcləri

Müdirin bürcləri

Müdirin bürcləri


Ox atan
Siz müdir-Ox atanla asan yola gedəcəksiniz, əgər onun ehtirasını müdrik müəllim görünməyə (baxmağa) xatırlayacaqsınızsa və daim hamıya (hər şeyə) ağıl vermək və məsləhətlər vermək. Hörmətlə onun fikirlərinə yanaşın və minnətdarlıqla, xüsusən ki, o həqiqətən faydalı şeyləri gizlicə deyə (təhrik edə) bilər. Öz ağılını və qeyri-adi qabiliyyətləri açıq-aydın nümayiş etdirməyə qorunun: rəhbər sözsüz daha ağıllı və daha yaxşı hər cəhətdən olmalıdır, əks təqdirdə mürəkkəb həyat sizi gözləyir – o özündən daha ağıllı insanı tabe olanın arasında dözməyəcək (zərər çəkməyəcək). Əgər siz lovğanı ram etməyi, yumorun məlum (məşhur) payıyla (hissəsiylə) rəhbərə aid olmağı, özünü aparmağı bacaracaqsınız ziyalı və işləməyə insaflıdır – dəstək və sizin rəhbərinizin razılığını (təsdiqini) sizə təmin edilmişdir.

Əqrəb
Əqrəb müşahidə altında (əmri altında) işləmək – deməli, daimi mümkün paxıllığa hazır olmaq, hansının ki, nəticəsiylə (istintaqıyla) müdiriyyətdə bu hissə səbəb olan (çağıran) insana qarşı kampaniya ola bilər. Və (amma) ümumiyyətlə Əqrəblər kifayət qədər zəhmətsevəndir, ağıllıdır və hiyləgərdir, onlardan ən çox (əksər hallarda) yaxşı rəhbərlər alınırlar.

Tərəzi
Əgər dünyada mükəmməl müdirlər mövcuddurlarsa – bu, şübhəsiz, Çəkilər. Onlar istənilən tabe olanla ümumi dil tapa bilərlər, onlar ədalətlidir və dürüstdür, əhəmiyyətli danışıqlar zamanı nadir işgüzar tutmanı göstərirlər. Əgər sizi istehsalda hansısa bir xeyirlərin bölgüsü vaxtı incitdilərsə – hazırlıqla rəhbər yardıma sizə birinci vaxtı (yanında) xahişə gələcək, o haqsızlıqları buraxmayacaq.

Düzdür, hətta "rəhmə təzyiq göstərmək" yoxlamayın: Çəkilər bilmir, bu nədir. Amma, əgər siz özü verə gözəl biləcəksinizsə, müdir bu mütləq qiymətləndirəcək: Çəkilər üçün çox tez-tez formanın əhəmiyyəti saxlamanı (məzmunu) çəkir (asır).

Qız
Müdir-Qız xüsusi səliqəylə və dəqiqliklə fərqlənir. Haqqı onların istedadına müşahidə etməyə, təhlil etməyə vermək lazımdır və düzgün nəticələri (çıxardılmaları) etməyə görülmüşə əsasən. Əgər hər hansı iş sizə tapşırılmışdırsa – şübhələnməyin, rəhbər hər xırda şeyə diqqət yetirərək hər bəndin (məntəqənin) icrasını (ifasını) diqqətlə yoxlayacaq. Ona görə, Qız müşahidə altında (əmri altında) işləyərək, onun təcrübəliliyiylə barışın və nəzərdə tutulmuşu yerinə yetirməyə çalışın necə daha yaxşı olar – əks təqdirdə səsin artımıyla və qıcıqlandırılmış fikirlərlə müşayiət olunan münaqişə sizi gözləyir. Əgər yenə də sizi sevməməyə düşməyə vadar etdisə – susmursunuz, bəraətləri fikirləşin, hamını (hər şeyi) düzəltməyə və həll etməyə söz verin, yalnız onda siz narazılığı söndürə (ödəyə) biləcəksiniz.
Qızlar etibarlılıq tabe olana olduqca qiymətləndirirlər. Amma onlarda tədbirliliklə bədbəxtlik: ağıllı və təcrübəli (sərfəli) tabe edilmişlərdə bütün ümid, hansılar ki, ideyalarla müdiriyyətə kömək edəcəklər və təkliflərlə yatacaqlar (tökəcəklər).

Şirlər
Şirlər– anadangəlmə hökmdardır. O özündə nadir əminliklə fərqlənir, hansını ki, hər səbəb üzrə (görə) göstərməyi sevir. Şirlər üçün tanınma çox əhəmiyyətlidir və hətta şöhrət, həm də onlarda comərdliklər almayacaqsan.
Şirin düşməni olmaq üçün, itkini onun mənliyinə gətirmək (vurmaq) kifayətdir. Şübhələnməyin – sizin ədəbsizliyinizi həmişəlik yadda saxlayacaqlar və imkan daxilində mütləq qisas alacaqlar. Yaxşıda Şir-müdirdə hesaba olmaq üçün, adi iş dinməz-söyləməz (itaətlə) "boyun qayışını çəkin", darıxdırıcı, yer, amma zəhmətli və lazım vəzifələri öz üzərinə götürün, və (amma) heyvanların çarına yaradıcılığın imkanını verin. Şirlər onları olduqca qiymətləndirirlər, kim onların tərəfindən heyran ola bilir, onlar təmiz sikkə üçün ən şirin yaltaqlığı qəbul edirlər. Ancaq rəhbəri aldatmağa və fikirləri gizlətməyə çalışmayın – bu sizin ən böyüyünüz səhviniz olacaq. Optimal çıxış – özüylə manipulyasiya etməyə icazə vermədən öz vəzifələrini icra etməyə dürüst.

Xərçəng
Sizi hər hansı işlə çaşdırıb, Xərçəng icranı (ifanı) diqqətlə yoxlamayacaq, ancaq, əgər sizin vicdansızlığınız üzüb çıxacaqsa – o isterikaya düşməyə bacarıqlıdır. Əgər yaxşıda Xərçəng-müdirdə hesaba olmaq istəyirsinizsə – ondan qayğıların hissəsini çəkməyə (çıxartmağa) çalışın, bəzi (bir qədər) vəzifələrin icrasını (ifasını) öz üzərinə götürün, və o minnətdarlığı hiss edəcək. Öz haqlılığına inandırmaq üçün – kobud hərəkət etməyin (qüvvədə olmayın), yumşaq inam metodundan istifadə edin. Karyeranı tikmək istəyin? Minnətdarlığın ən hiss edilmiş sözlərini sizi dəstəkləyən hər jest üçün misilsiz rəhbərə tapın.

Əkizlər
Əkizlər – bu tez reallıqda səmtləşə və istənilən qaydalara uyğunlaşa bilən elastik müdirlərdir. Rəhbərə bütün öz problemlərini asmayın (çəkməyin): daha çox müstəqilliklər, və sizə veriləcək! artıq informasiyanın müdirinə etibar etməməyə çalışın: imkan daxilində məxfi məlumatları ağzından qaçırda bilər. Etibar və müdiriyyətin yaxşı münasibəti fəth etmək üçün (qazanmaq üçün) – öz bacarığını göstərin, qabiliyyət düşünməyə yaradıcılıqdır, münasib yumor hissini göstərin.

Buğa
Müdir-Buğanın fərqləndirici xüsusiyyəti – lənglik. İşlər o yavaş-yavaş, amma aydın aparır, nəzərdə tutulmuş yoldan düşmür və sonuna kimi başlanmışı inadla çatdırır. Təəssüratı yarana bilər ki, Buzov – açıq liderdir, ancaq həqiqətdə arxayın müdirin üstlüyünün altında bütün yeni şəxslərə (üzlərə), həmçinin ideyalara ehtiyyatla aid olan qorxaq varlıq gizlənir.
İş qurmaq, cisim müşahidə altında (əmri altında) olaraq, çətindir. Uduşlu variantlardan biri – demək ki, sizə daha (daha çox) əlverişlini və maraqlını başqa işi təklif edirlər.
Buraxılmış səhvlər üçün sizi danlayacaqlar, qışqıra bilərlər, əsas – susun və gözləyin, nə vaxt ki, tufan keçir, onda siz yüngül qorxuyla canını qurtaracaqsınız. İmkan daxilində müdir-Cisimə yaltaqlanmağa çalışın.

Qoç
Qoç şüarı altında doğulmuş müdir silkələyən işləmək qabiliyyətiylə fərqlənir, o işi düzgün tikə, problemlərin həllinin təsirli yollarını tapa bilir. Amma onunla işləmək çox ağırdır. Müstəqilliyi və əminliyi göstərməyə çalışmayın – birdən (dərhal) sevməməyə düşəcəksiniz, hətta çıxara bilər. Qoçlar xoşlayırlar, nə vaxt ki, haqqı onların ağılına və tədbirliliyə verirlər, onların nüfuzunu vurğulayırlar.
Qoç müşahidə altında (əmri altında) karyera uçuşu – mürəkkəbi, amma mümkünü qoydu. Müdirin ideyaları kimi öz dahi ideyalarını təqdim edin, onun mürəkkəb xarakterinin altında yerləşin, onda şansı karyera nərdivanı üzrə (görə) çəkilməyə (irəliləməyə) alacaqsınız.

Balıqlar
Belə müdir – istənilən tabe olan üçün xəyaldır. Yumşaq, acıyan, ürəyiyumşaq Balıqlar çox yox xidməti problemlərə dərin dərk etməyi sevirlər. Amma onlar xoşlayırlar, nə vaxt ki, işdə sakitliyi və konfliktsizliyi qalır (saxlanır). Balıqların inamsızlığı artıq vurnuxmayla görünür, bədgümanlıq, bəzi (bir qədər) həyəcanlılıq. Daha çox (tez-tez) müdirə maraqlı ideyaları atmağa çalışın, yaltaqlığa xəsislik etmirsiniz – və siz onun üçün əvəzolunmaz olacaqsınız.

Dolça
Müdir-Dolça öz fikirini sərt müdafiə etməyə bacarıqlıdır, dost satılmış (verilmiş) qeyri-adi qərarı (həlli) qəbul edə bilər. Ən çox (əksər hallarda) ciddi valideynin mövqeyindən öz tabe olanına aiddir: nəzarət edir, göstərir, təqsirkar oldular – cəzalandırır. Bu hamıdır (hər şeydir) – xeyiri arzu edərək, öyrətməyə çalışaraq. Qəddar xasiyyətlə Dolçalar günaha batmırlar, qışqıracaqlar – və tezliklə unudacaqlar.

Dolçanın həssaslığından istifadə edərək, ona problemlərə şikayət etmək, maaşa əlavələrə və ya vəzifədə yüksəlmələrə xahiş etmək olar – əgər yazığı gələcəksə (təəssüf edəcəksə), ehtimal ki, qabağına gedəcək (kömək edəcək). Mükafatlar "elə-belə" müdir-Dolça paylamır, amma işbilən ideya üçün və ya gərgin insaflı iş üçün həvəsləndirə tamamilə bilər maddi. Öz rəhbərini aldatmağa, və Allah eləməsin şəxsi məqsədlərində hərçənd (heç olmasa) dövlət kağızının parçasından istifadə etməyə çalışmayın – dərhal çıxaracaq.

İmkan daxilində öz rəhbərini tərifləməyə çalışın, camahat içində xüsusidir – o buna laqeyd qalmayacaq. İş qurmaq istəyin – onun xarakterinin altında yerləşin.

Oğlaq
Unutmayın ki, Oğlaq – çox mühafizəkar şəxsiyyətdir. Öz orijinallığını göstərməyə çalışmayın, novator ideyaları təklif etməyin – bir sözlə, risk etməyin. İşlər tabe olana tapşırılmışlar o unutmur, ən uyğun olmayan anda tapşırığın icrasına (ifasına) nəzarət edə bilər. Oğlaq -müdirin inadkarlığı yalnız tutarlı arqumentlərlə və nümunələrlə qalib gəlmək olar. İntriqalar – bu deyil rəhbər-Oğlaqüçün: o hər şeydən yüksək insanlarda dürüstlüyü və səmimiliyi qiymətləndirir.

Mətndə səhv var? Səhv cümləni siçanla ayırın və "Ctrl + Enter" tıklayıb bizə düzəlişi göndərin.

© Burcler.biz

Oxşar yazılar

Əgər müdir qadın-Əqrəb

Əgər müdir qadın-Əqrəb

23-03-2017, 20:02
loading...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook
Bağla
Нажмите ««Нравится»», чтобы читать нас на   Facebook