» » Ox atan və Qız bürcü. Bürclərin uyğunluğu.

Ox atan və Qız bürcü. Bürclərin uyğunluğu.

Ox atan və Qız bürcü. Bürclərin uyğunluğu.


OX ATAN Və QIZ: Utancaq, təmkinli Qız açıla bilmir, nədən Ox atana riyakar görünür. Hər iki intellektual meyllərə malikdirlər, və onlarda yorğan-döşəkdə (yataq yerində) maraqlı söhbətlər yarana bilərlər. Başqa sahələrdə (ərazilərdə) Qız sıraya (nizama) və sadəliyə cəhd edir, o vaxt Ox atan həzlər və yeni təcrübə axtarır. Qız öhdəliklərlə uzun müddətli münasibətləri (əlaqələri) istəyir, Ox atan azadlığa ehtiyac duyur. Ox atanın tələskən səliqəsizliyi pedantik Qızı qıcıqlandırır. Tənqid edərək və deyinərək, Qız bəzən öz sevgisini göstərir, amma Ox atan heç vaxt bu anlamayacaq. Bu ittifaq olduqca problematikdir.