» » Ox atan və Xərçəng bürcü. Bürclərin uyğunluğu.

Ox atan və Xərçəng bürcü. Bürclərin uyğunluğu.

Ox atan və Xərçəng bürcü. Bürclərin uyğunluğu.


OX ATAN Və XƏRÇƏNG: Hissiyyat və Xərçəngin romantik təxəyyülü (təsəvvürü) Ox atanı intriqa salır. Amma intellekt işgüzar Ox atanı idarə edir, və (amma) ehtiyatlı Xərçəng tərəfindən — emosiyalar. Bu partnyorlar heç vaxt bir-biri anlamayacaqlar. Ox atan Xərçəngə lazımları ona təhlükəsizliyi və sabitliyi verə, həmçinin onun əhval-ruhiyyəsinin və qısqanclığın fərqlərinə dözə bilmir. Bu dərk etmədən, düzxətli Ox atan addımbaşı həssas Xərçəngi yaralayacaq. Nə vaxt ki, Ox atan evdən kənar stimulları axtarır, Xərçəng onu hələ (daha) ən böyük güclə saxlamağa şikayət edir və çalışır. Onlara dost olmaq daha yaxşıdır.