» » Qara cadugərlikdən surələr

Qara cadugərlikdən surələr

Cadudan və nəzərdən dua oxunmasına müraciət etmək yalnız onda izləyir (gedir), nə vaxt ki, siz həqiqətən onda əminsiniz ki, sizi lənətləndirdilər. İslam belə anlayışı "uğursuzluğu" güman etmir: hamı (hər şey), nə sizə göndərilmiş idi, həmçinin bədbəxtliklər, yalnız Allahın iradəsi üzrə (görə) verilir, yoxlamaq üçün və sizi bərkitmək üçün və sizin ruhunuz.

Qara cadugərlikdən surələr


Amma əgər siz həqiqətən bilirsinizsə ki, cadugərliyə məruz qaldılar, onda onu çəkmək (çıxartmaq) və neqativ nəticələr yalnız müəyyən surələrin köməyi ilə mümkündür.

Nəzərdən və cadudan oxumaq belə dualar izləyir (gedir):
Quranın 1 surəsi — Al-Fatihdir.
Quranın 112 surəsi - Al-İxlas.
Quranın 113 surəsi — Al-Falyak.
Quranın 114surası — Amma-Biz.