» » Çayniklə oğlana fala baxma

Çayniklə oğlana fala baxma

Belə mərasim suala (məsələyə) cavab verir "Nə (adla) bizim münasibətlərimizdə (əlaqələrimizdə) yaxın vaxtlarda olacaq?". Belə mərasimi sizə keçirmək üçün ən sadə çaynik lazım olacaq.

Çayniklə oğlana fala baxma


Əhəmiyyətlidir: bu mərasimi keçirmək yalnız o hadisədə olar, əgər siz özü yaşamırsınızsa (cavan insanla, valideynlərlə, dostlar tərəfindən).

O suyla doldurmaq və lövhəyə qoymaq lazım olacaq. Atəş (od) yandırmaq lazım deyil. Tapmanın (fala baxmanın) nəticəsi siz səhər tanıyırsınız (bilirsiniz).

Əgər çaynikdə su qaynanmış olacaqsa, bu o haqda danışır (deyir) ki, sizin sevginiz yanacaq, münasibətlər (əlaqələr) ilıq, zərif olacaq, xüsusi problemlər gözlənmir.

O hadisədə, əgər soyuq su, öz partnyoruna diqqəti yönəltməyə dəyir, ola bilər ki, ona diqqəti çatmır, daha çox qayğı.

Əgər çaynikdə sular olmadı, bu o haqda danışır (deyir) ki, davalar mümkündür