» » Fal kartlarının mənası

Fal kartlarının mənası

Fal kartlarının mənası


QURDLAR
6 — səfər
7 – görüş, görüş
8 — danışıq
9 – eşq görüşü, sevgi
10 – ümidlər, maraqlar ( əgər 10 pik ilə birlikdə – onda ehtimal ki, (daha çox, tez) icrası mümkün olmayanlar)
Valet — problemlərdir, səylər (qayğılar)
Xanım — rəfiqədir, məşuqə, mümkündür — ana
Kral — ailə və ya həll edilmiş kişisi
Tuz — evdir, ailə mərkəzi

BUBİ
6 – erkən və ya yaxın yol
7 — görüşlər, görüşlər
8 – söhbət, danışıq
9 — insanın (subayının) subayın sevgisi
10 — maraqlar, ümidlər, ümidlər
Valet – səylərdir (qayğılardır), problemlər
Xanım — gənc qızdır, rəfiqə, məşuqə mümkündür ( əgər evli al qırmızı krala)
Kral — subay cavan insan (kiminsə oğul mümkün)
Tuz — əhəmiyyətli məktubdur, "kağız" xəbər


XAÇLAR (xaç suyuna sal)
6 — işlər üzrə (görə) səfər
7 – işgüzar görüş, danışıqlar
8 – işgüzar danışıq (ümumi maraqlar haqqında, iş üzrə (görə))
9 — səmimi bağlılıq, insana yaxın münasibət (əlaqə)
10 — gəlir, gəlir, qazanc
Valet — səylərdir (qayğılardır), işlər, qayğılar
Xanım – anadır, qaynana, qayınana, əməkdaş, kolleqa
Kral — kolleqa, müdir, ata, qayınata və ya qayınata
Tuz – işdir, iş


PİKLƏR
6 – uzaq və ya gec səfər
7 — göz yaşları, həyəcanlar
8 — içki, çox ciddi danışıq mümkündür
9 – xəstəlik ( əgər piklər yuxarı, onda cinsi münasibətlər (əlaqələr) mümkündür)
10 — baş tutmayan planlar və ya pul marağı
Valet — boş səylər (qayğılar); ( əgər 10 pik ilə – onda, mümkündür — gəlir)
Xanım — qısqanclıqdır, peşmançılıq, qəddar qadın
Kral — rəsmi sima, zadəgan kralı. Mümkündür, hərbi.
Tuz — (ucla yuxarı) – içkidir və ya dövlət evidir.
-( uc aşağı) — zərbədir, güclü xoşagəlməz hadisələr